search shadow

För dem som rekryterat april-juli samt i september, och som inte har F/FA-skatt har det utlovats ett presentkort på 15% av den nya Konsultens försäljning i 5 resp 6 månader. Kommer jag att få det presentkortet?