search shadow

Vilka åtgärder har PartyLite tagit för att undvika att avsluta verksamheten i de nordiska länderna?