search shadow

Kommer detta beslut att kommuniceras till kunder?