search shadow

Behöver jag uppnå kriterierna för min titel i oktober och november 2020?